Thursday Sep 27

Zdrava vadba - Šentvid

Slovenia
  • Where Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana Šentvid Ljubljana Šentvid ,
    Slovenia
  • When Event Start
    27.09.2018

Dan odprtih vrat v programu Zdrava vadba: Program je sestavljen iz treh vadbenih obdobij (A, B in C), od katerih vsako traja šest tednov. Pred pričetkom vadbe se s pomočjo testov telesne pripravljenosti (t.i. UKK testi) določi stanje, sposobnosti in predznanje posameznika, testi pa se običajno izvedejo še po vsakem zaključenem vadbenem obdobju. Program A je namenjen popolnim začetnikom, ki predvsem potrebujejo osnovno znanje, kako in na kakšen način se zdravo in učinkovito gibati. V program B se vključijo posamezniki, ki so občasno že telesno dejavni, v program C pa tisti, ki skozi utrjevanje pridobivajo na kondiciji in moči, kar jim olajša vključevanje v druge športne ali rekreacijske aktivnosti. Izbor vaj temelji na načelih funkcijske vadbe (vadbe gibalnih vzorcev), ki je zasnovana tako, da čim bolj pomaga ohranjati in razvijati tiste gibalne vzorce, ki jih potrebujemo za učinkovito opravljanje pomembnih (specifičnih) vsakodnevnih življenjskih zahtev. Obremenitev je natančno določena s spreminjanjem števila ponovitev, serij, dolžino odmora in izborom zahtevnosti vaj. Pri nekaterih vajah si pomagamo tudi s pripomočki kot so žoge, lažje uteži, palica in elastike.