Monday Sep 11

Mini olimpijada 2018

Slovenia
  • Where Cesta 5. Maja 14 Ajdovščina ,
    Slovenia
  • When Event Start
    11.09.2017

Športna zveza Ajdovščina je v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS) organizator projekta Miniolimpijada. Prireditev je v prvi vrsti namenjena neselekcionirani populaciji otrok v starosti od 6. do 10. let. Namen projekta je predstavitev športnih društev ter vključevanje otrok v posamezne športne dejavnosti ob začetku šolskega leta. Dogodkase je v letu 2018 udeležilo 1250 otrok od 1. do 4. razreda iz Osnovnih šol občine Ajdovščina ter občine Vipava. Sofinancerji projekta, ObčinaAjdovščina, Olimpijski komite Slovenije, Fundacija za šport, Fitnes zveza Slovenije, Sokolska zveza Slovenije in Športna Unija Slovenije. Poleg vsega je Mini olimpijada eden* izmed projektov Slovenske olimpijske akademije (SOA), s katerim želimo promovirati šport, športne in olimpijske vrednote, fair play ter pomen gibanja kot zdravega načina življenja. _______________________________________________________________________________________________ Sport association Ajdovščina in in cooperation with the Olympic Commitee of Slovenia - Association of sport associations (the Olympic Committee of Slovenia), organizer of the project called Miniolimpijada. Event is in first kind intended for nonselected population of children between the age of 6 and 10 years. Intention of the project is presentation of sport societies and participating of children in individual sport activities at the begining of their school year. In 2018, 1250 children from first to fourth class from primary schools of municipalities Ajdovščina and Vipava took part in an event. Co-financers of Miniolimpijada, the Municipality of Ajdovščina, the Olympic Committee of Slovenia, the Fubdation of sport, the Fitness association of Slovenia, the Sokol association of Slovenia and Sports Union of Slovenia. Miniolimpijada is one from among projects of Slovene Olympic academy (SOA), with which one we want to promote sport with, sport and olympic values, fair play and meaning of movement as healthy way of life