Wednesday Sep 27

Športový deň - Zabavme sa športom

Slovakia
  • Where Základná škola Kupeckého Pezinok Pezinok ,
    Slovakia
  • When Event Start
    27.09.2017

Charakteristika podujatia: Žiaci sa budú celý deň postupne po triedach zabávať rôznymi aktivitami, dozvedia sa niečo o ropeskippingu o spojení hudby s pohybom a švihadlom. Budú s pani vychovávateľkou tancovať a cvičiť na hudbu, hrať futbal, baseball, florball a pod.