Thursday Sep 15

Atletska abeceda Domžale

Slovenia
  • Where Stadion Domžale Domžale, stadion ,
    Slovenia
  • When Event Start
    15.09.2016

Otroci se na igriv način spoznavajo z atletiko in njenimi disciplinami (tek, skok, met). Pridobivajo na gibalnih sposobnostih, krepijo samozavest, pogum in počasi po korakih se bolj in bolj zavedajo svojega telesa, orientacije v prostoru in svojih zmožnosti gibanja. V vadbenem procesu vadijo discipline, poligonske sestave in se navdušujejo nad kraljico športov. Spoznajo tudi določena povelja kot npr. na mesta, pozor, zdaj… in izreke kot na primer skippig, striženje…